Kód: T3610 | Digitálny transfer do 600 cm2, technická prípr.