Predlohy na potlač

Vzhľadom na to, že rozhodujúca časť predlôh na potlač je zasielaná mailom, teda bez osobného jednania s obchodníkmi, žiadame klientov o dodržiavanie zásad, garantujúcich následnú spokojnosť s výsledkom potlače.
Vopred ďakujeme za dodržiavanie týchto zásad, urýchli a skvalitní to našu komunikáciu.

 • zasielajte nám len bezproblémové formáty, najlepšie ai a eps, prípadne cdr. Najlepšie skúsenosti máme s predlohami vytvorenými v programoch Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (fotografie), Adobe InDesign (obsahujúce vektory), Adobe Acrobat, CorelDraw PC a Mac.
 • pokiaľ je podklad vo formáte pdf určený na potlač, je nutné, aby súbor pdf obsahoval tiež vektory.
 • predlohy zasielajte vždy s textom uloženým do kriviek, inak neručíme za zámenu fontov. Predlohy spracované vo vektorových programoch typu Adobe Illustrator a CorelDraw nesmú obsahovať importované obrazové súbory. Také predlohy totiž nie je možné ďalej spracovávať v našej predtlačovej príprave.
 • používajte len predlohy, spracované v programoch, pracujúcich s vektorovou grafikou, bitmapy či obrázky z Wordu a Excelu nie sú pre ďalšie úpravy vhodné
 • predlohy pre ofsetovú tlač musia byť v správnom rozmere, farebnom režime, rozlíšení a so všetkými náležitosťami (orezové značky, rezerva na spad...) tlačového pdf. Pokiaľ zákazník trvá na presnej farebnosti (CMYK), treba spolu s podkladmi dodať aj kalibrovaný nátlačok (najlepšie Cromalin).
 • farebnosť definujte jednoznačne, najlepšie v Pantone. Napríklad "červená" nie je zrovna jednoznačné určenie. Nezabúdajte tiež, že na tmavom podklade vyzerá farba inak než na bielom. To isté platí pre rôzne materiály.
 • pracujeme na počítačoch typu PC; podklady vo formáte MAC nás preto mierne zdržujú
 • stratové kompresie typu jpg alebo gif v 95% prípadov vylučujú kvalitný výsledok, sú však vhodné pre náhľady umiestnenia tlače na predmet
 • otvoríme aj všetky archívy typu zip, rar ap., ktoré oceníme aj kvôli zmenšeniu prenášaného objemu dát
 • ak posielate objednávku bez predlohy či naopak, nezabudnite ich jednoznačne vzájomne identifikovať (niektorí sa obmedzujú na stručné "posielam predlohu k tým objednaným perám", iní ani to nie - oboje veľmi spomaľuje vyhľadávanie súvisiacich zákaziek a všeobecne si vyžaduje ďalšie nadbytočné telefonovanie)
 • pokiaľ nám posielate viac predlôh, definujte jednoznačne, ktorá má byť tlačená na ktoré predmety, aby nedochádzalo k zámenám, čo kam patrí. 
 • Pokiaľ od nás už máte Potvrdenie objednávky, vždy uveďte aj jeho číslo.
 • najradšej máme tých, čo posielajú predlohu hneď s objednávkou, čas zhotovenia totiž vždy počítame až od dodania predlohy a schválenia korektúry.
 • Ku každej objednávke s potlačou vám pošleme korektúru v pdf. Prvá korektúra je úplne zdarma, rovnako ako jej oprava, pokiaľ nás upozorníte na našu prípadnú chybu. Naopak druhá korektúra, vyvolaná požiadavkami, ktoré mohol či mal zákazník upresniť už pri úvodnom zadaní, je už platená.
 • Zákazník platí iba grafické práce vyvolané požiadavkou na zmeny a úpravy oproti pôvodnému zadaniu, plus korektúry s tým spojené. Zaplatí tiež úpravy predlôh, dodaných v nevyhovujúcich formátoch.
 • Podpisom korektúry potvrdzujete jej úplnú správnosť, čítajte ju teda veľmi pozorne. Následné reklamácie prípadných chýb potlače sú márne, pokiaľ ste ich prehliadli už v korektúre.
 • Nezabúdajte pri elektronickej komunikácii uvádzať aj Vašu adresu a telefón/fax. Občas dostávame maily s prílohou bez slov a začína pátranie, kto je odosielateľom (občas tak postupujú štúdiá, ktoré sú len požiadané o predanie podkladov).