Kontakty

DG TIP, spol. s r.o. 
IČO: 35686162, DIČ: SK2020331258 
spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde Bratislava I., 
oddiel sro, vložka 10617/B 

Adresa sídla a fakturačná adresa:                               
Hattalova 12, 831 03 Bratislava

mobil: +421 907 748900
tel.: +421 2 4464 2061 (séria liniek)                         
bratislava@dgtip.sk

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok 8.00 - 16.00h                                                                                                              

Bankové spojenie: 2620340005/1100 Tatra banka, a.s. Bratislava
pre platby zo zahraničia: IBAN SK20 1100 0000 0026 2034 0005

Konatelia: 
PhDr. Libor Daněk
Ivo Kazda 

Obchod: 
obchod1@dgtip.sk

Účtovníctvo, administratíva: 
Ing. Soňa Kapszová - sona.kapszova@dgtip.sk