Kód: T3605 | Digitálny transfer do 150 cm2, technická prípr.