Kód: T3615 | Digitálny transfer do 1200 cm2, technická prípr.