Kód: MO6851-05 | Červená nákup. taška,dlhé uši, BIO BA 180 gr/m²