Kód: MO6851-06 | Biela nákup. taška,dlhé uši, BIO BA 180 gr/m²